Rodoljub Kurandić

24.10.1972.
Šef stručnog štaba

Vladimir Mladenović

29.05.1978.
Pomoćni trener

Aleksandar Petković

04.05.1980.
Fizioterapeut