Marija Lojpur Gajović -koordinator ženskih selekcija

Marija Lojpur Gajović

10.08.1983.
Koordinator ženskih selekcija

Marijana Ilić-generalni sekretar

Marijana Ilić

02.01.1987.
Sekretar kluba